om

AB Solbrudens Trädgårdar

AB Solbrudens Trädgårdar startades år 2006 av Dipl. trädgårdsmästare/-trädgårdsanläggare Helene Norberg.

Vi har alltid försökt vara det lilla företaget med de stora åtagandet. Det har givit oss möjligheten att snabbt ställa om verksamheten för att möta kunders krav, framförallt i form av snabb inställelse.

Våra anställda har arbetslivserfarenhet och dokumenterad utbildning inom de områden de ska arbeta, såväl med skötsel av grönytor, anläggning, växter, träd som med maskiner.

Vi satte tidigt policyn att verka för en positivare syn på trädgårdsmästaren som en yrkesperson med ögon för kvalitet. Att arbeta utifrån det som lagen säger ser vi som en självklarhet! Men det gör att vi ställer krav på Er som kund.

Hemsidan

Allt material (c) AB Solbrudens Trädgårdar.
Alla bilder med några få undantag är tagna i arbetet av anställda vid AB Solbrudens Trädgårdar.


telefon: 0733-688 800
e-post: info@solbruden.se, kundtjanst@solbruden.se, ekonomi@solbruden.se
organisationsnummer: 556756-9818