Planteringsarbeten

I ett stort BRF-område fick vi uppdraget att plantera perenner, etableringsskötsel att ett krav på att dessa växter ska klara sig. 2-3 ggr per vecka under 3 månader skedde vattning och likaså ogräsrensning för att kunna ge växterna en bra etablering.