våra tjänster

För en vacker och varande utemiljö

Varför välja oss!

För oss som valt den gröna utemiljön som arbetsplats är det en självklarhet att vi arbetar med ett starkt miljömedvetande.

Miljö

Grön utemiljö är en självklarhet. Vi arbetar med ett starkt miljötänkande.

Utbildad personal

Arbetserfarenhet och dokumenterad utbildning inom de områden de arbetar i.

Samarbetar med

Väletablerade entreprenörer för att uppnå en varande kvalitet.

Stora och små trädgårdar

Helhetslösningar för den lilla och den stora trädgården, kärlek till naturen.

Trädgårdsanläggning

Vi erbjuder tjänster till både den stora och lilla trädgården, allt ifrån små arbeten till färdiga anläggningar. Vi har helheten.

 • Plantering av växter och träd
 • Färdig gräsmatta
 • Häckplantering
 • Plattsättning
 • Trappor
 • Renovering av trädgårdar
 • Nyanläggning av tomt
 • Murar
 • Lekplatsbyggen
 • m fl

Färg, form och design

Att planera sin tomt med växter i harmoni kan vara svårt, ibland behöver man bara lite råd och tips tveka inte med att ta hjälp.

 • Skiss, en enklare skiss där riktlinjer ges i stora drag.
 • Detaljerad ritning, en skalenlig ritning med förslag till nya idéer skapas i Cad-program.
 • Växtförslag, nya växtförslag eller komplettering till den befintliga trädgården.
 • Trädgårdsplanering, vilken funktion ska din trädgård ha och hur ska din trädgård se ut.
 • Växtinventering, vilka växter finns i er trädgård.
 • Rådgivning för trädgård.

Skötsel och underhåll

All beskärning och skötsel utförs fackmannamässigt.

 • Höst och vårstädning.
 • Röjningsarbete.
 • Beskärning av häckar.
 • Buskbeskärning.
 • Skötsel inför försäljning.
 • Skötsel av er privata trädgård, kanske är ni bortrest och behöver tillsyn.
 • BRF:er erbjuds återkommande skötsel av grönytor i er utemiljö.
 • Skötselplan. Beskriver vilken växt som finns samt när och hur den ska skötas, viktigt både för dig som sköter den privata trädgården och för en bostadsrättsförening.

Trädvård

Värdesäkra ditt trädbestånd som utgör ett kapital och är oersättligt. Utemiljö som har träd ska också vara en säker plats att vistas på.

 • Trädvårdsplan med en trädinventering på så sätt så läggs en planering upp för när och vad ska göras med träden, vilken kondition är träden i.
 • Fruktträdsbeskärning för att få friskare träd, mera frukt för skörd, kanske behöver fruktträden en genomgång för de har vuxit sig stora.